ВКРА̀ТЦЕ

ВКРА̀ТЦЕ нареч. Остар. Накратко; вкратко. Методична и точна по навик, тя в едно тефтерче .. бележеше датите и съдържанието вкратце на писмата си, а получените писма съхраняваше грижливо. Ив. Вазов, ВМ, 14. Внешна слава, междуособни прения и раздори,.., ето вкратце блестящий, но тесен круг, в който ся е ограничавала въобще деятелността, както на нашите праотци.., така и на другите .. народи. Ч, 1871, бр. 11, 325. От това и са се породили много криви учения за произхождането на наший народ,.. Ние намираме за нужно да разгледаме вкратце по-главните от тези учения. М. Дринов, ППБН, 81.

Списък на думите по буква