ВКРЕМЕНЯ̀ВАНЕ

ВКРЕМЕНЯ̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от вкременявам се.

Списък на думите по буква