ВКУ̀ПЧВАМ

ВКУ̀ПЧВАМ СЕ, -а се, несв.; вку̀пча се, -и се, мин. св. вку̀пчи се, св., непрех. Само мн. и 3 л. ед. Събираме се накуп, струпваме се на едно място. След малко партизаните тревожно се вкупчиха около му. М. Яворски, ХСП, 352. Животните, забелязали убитата биволица, рязко извиха и полетяха към нея, вкупчиха се и след миг я дигнаха върху рогата си. Гр. Угаров, ПСЗ, 418.

Списък на думите по буква