ВКУ̀СВАМ

ВКУ̀СВАМ, -аш, несв.; вку̀ся, -иш, мин. св. -их, св. и (рядко) вку̀сна, -еш, мин. св. -ах, св., прех. и непрех. 1. Хапвам или пийвам малко. Блъсне баницата и не вкусва повече от нея. Чудомир, Избр. пр, 199. Поднесли им лотос да ядат. И като вкусили от плода, сладък като мед, моите спътници не помислили вече за връщане. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 146. Дядо Божил остана на трапезата през всичкото време.. Някои от гозбите той никак не опитваше, от други вкусваше само с върха на лъжицата. Д. Ангелов, ЖС, 191. Босилко улови ръката ѝ, здрависа се и похвали виното. Тя шеговито му се усмихна. — Още не си го вкусил, а пък го хвалиш! К. Петканов, ОБ, 11. // Само несв. Ям, пия от някаква храна или питие, обикн. за пръв път. Той не бе вкусвал сърнешко месо, но Стамен неволно го подсети и сега му се привиждаше горящ хайдушки кебап на шиш. В. Андреев, ПР, 152. Той пак мислеше за това дърво и за червените плодове, които никога не беше вкусвал. Д. Кисьов, Щ, 298. Лазар, който още като дете бе ходил да се учи в Охрид и бе вкусвал всякакви гозби,.., сякаш не забелязваше какво му слагаха да яде. Д. Талев, ПК, 15. Всички.. се нахвърлиха лакомо на сладкото жито и кифличките. Децата бяха прегладнели и отдавна не бяха вкусвали такива сладки неща. П. Здравков, НД, 88. // Само несв., прех. С отриц. не. Не обичам да ям, не ям нещо; не лизвам. В стаята имаше едно момиче, което не вкусваше мляко. Н. Каралиева, Н, 5. От уважение към стария княз, който отдавна не вкусваше блажно, менюто беше избрано само от постни ястия. А. Гуляшки, ЗВ, 92.

2. Стесн. Хапвам или пийвам малко от нещо с цел да го опитам. — Искам да те помоля за нещо, майко... Накарай Исмет да вкуси яденето преди нас. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 623. Естествено членовете на журито не пият, а само вкусват и помирисват виното и по това го оценяват. ВН, 1958, бр. 2009, 4. След 15 минути толстоевите кюфтета пристигат. Старецът вкусва, после прави горчива физиономия и оставя вилицата. Хр. Радевски, Избр. пр III, 132.

3. Прен. Изживявам, изпитвам обикн. за пръв път някакво чувство, вълнение, преживяване. Гана дълго се любува на новия комбайн и усещаше, че като поглади с ръка тази лъскава машина и вдъхна мириса на прясната ѝ боя, в нея прониква още по-силно това, от което тя за пръв път вкусваше — новия задружен живот. Ст. Даскалов, СЛ, 173. Изчезва сякаш под тази гъста водна завеса всяка опасност на нелегалния живот... Влизам в друг, свой свят, вкусвам от свежата глътка на свободата. З. Сребров, Избр. разк., 34. Трите цигари с мъка се запалиха. Те сладняха, пускаха гъст, бял дим, от който веднага идеше кашлица,.. Ала Борьо продължаваше да опитва,.. Ето, значи това е то — забраненото, достъпно само за големите! Сега и той го вкусва! К. Константинов, СЧЗ, 82-83. Смили се, славей, и между стените,/ де вкусвах щастието що бега,/ нек екнат песни ядни, жаловити,/ кат клетвите на моята тъга. К. Величков, ПССъч. II, 109. вкусвам се, вкуся се страд.

Списък на думите по буква