ВКУ̀СВАНЕ

ВКУ̀СВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вкусвам и от вкусвам се. С едно вкусване добрият дегустатор определя качеството на виното.

Списък на думите по буква