ВКУ̀СВАНИЕ

ВКУ̀СВАНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Вкус (в 1 знач.). Гледанието, чуението, вкусванието, обонянието (подушванието) и осязанието (пипанието) ся казуват пет чувства. П. Р. Славейков, ПЧ, 49.

Списък на думите по буква