ВКУ̀СЕН

ВКУ̀СЕН, -сна, -сно, мн. -сни, прил. 1. Който има приятен, доставящ удоволствие вкус. Противоп. безвкусен. Той готви най-вкусните ястия, каквито с такива скромни продукти, може да приготви най-големият майстор на кулинарното изкуство. Г. Караславов, ПМ, 53. Бай Ганьо с благодарност за вкусния, а главно сития обяд, иска да почерпи стопанина с една цигара тютюн и как да се случи тютюна му в дисагите. Ал. Константинов, БГ, 47. На мегданя,.., имаше стар излак, водата на който наистина бе по-вкусна от водата на чешмата. Елин Пелин, Съч. I, 71. И както е чистичко и хубавко наредено, с оние тънки порязаничета, с оная вкусна гозбица, — така сладко ти се стори сичко, дето не можеш да се наядеш. Т. Влайков, Съч. II, 210.

2. Остар. Вкусов. Вкусът е чувство, което прави да усещаме вкусовете на телата,.. това усещане ся съобщава на мозъка по вкусната нерва. НКАФ (превод), 107.

Списък на думите по буква