ВКУ̀СОВЩИНА

ВКУ̀СОВЩИНА ж. Книж. Субективно неправилно разбиране и оценяване на естетическите ценности. Споровете, разискванията по проблемите на литературата,.., когато са свободни от бремето на.., естетщината и вкусовщината,.., могат да допринесат твърде много за придвижване напред на нашето общо литературно развитие. ЛФ, 1956, бр. 2, 2. За късите разкази на редица наши писатели,.., пишат къси рецензийки техни колеги. Тези рецензийки се отличават с много пристрастия, с много забележки, с доста вкусовщина. ЛФ, 1958, бр. 13, 2.

— Рус. вкусовщина.

Списък на думите по буква