ВКЪ̀ЩИ

ВКЪ̀ЩИ нареч. В моя (своя) дом, в собственото си жилище или при семейството си; у дома. Като се прибираше вкъщи след погребението, Варадин забеляза, че вратата на мазата е отворена. Ст. Цанев, МБ, 380. И от училище — в Димитровград! — Един ден баща ми дойде да ме потърси, защото не пишех писма до вкъщи... Като разбра къде съм, и се зарадва. Отиде си горд. С. Северняк, П, 359. Няма да си бъда вкъщи. △ Вкъщи е много студено.

Списък на думите по буква