ВЛАГА̀ЛИЩЕН

ВЛАГА̀ЛИЩЕН1, -щна, щно, мн. -щни. Остар. Прил. от влагалище1.

ВЛАГА̀ЛИЩЕН

ВЛАГА̀ЛИЩЕН2, -щна, -щно, мн. -щни. Анат. Бот. Прил. от влагалище2. Влагалищно преддверие.

Списък на думите по буква