ВЛА̀ГАМ

ВЛА̀ГАМ, -аш, несв.; вло̀жа, -иш, мин. св. -их, св., прех. Книж. 1. Рядко. Поставям, слагам едно нещо в друго; пъхам. Двадесет и няколко конници — по четирима-петима около всяка талига. Препускаха бясно и не влагаха сабите в ножниците. Й. Вълчев, СКН, 571. — Аз влагах в пергаментните му свитъци [на княз Бенеамина] пера от паун и гранки от лавър, защото се гордеех със зноя на любовта си към него. Н. Райнов, ВДБ, 100. Видя той например, че стопанката се готвеше да вложи в кипящата вода една прясна риба и въстана с всичката си енергия. Ал. Константинов, БГ, 62. ● Обр. Аллах дарил е моята мечта — / дарил я е с косите на нощта. / Той вложил е във нейните очички / сиянето на ясните звездички. К. Христов, Избр. ст, 185.

2. Внасям в банка или употребявам за някакво мероприятие (пари, средства, капитали). — Докторе, какво мислиш да правиш сега с парите си, сиреч сумата е голяма, къде мислиш да я вложиш? Й. Йовков, М, 50. Главната част от вложените капитали за построяването на тоя [американския] хотел принадлежала на Турската спестовна каса. Ив. Мирски, ПДЗ, 141. В края на XIX в. богатите класи в Англия влагали своите капитали главно в банките и по-малко в индустрията. Ист. X кл, 132.

3. Обикн. в съчет. със същ. знание, умение или труд, сила, усилие, усърдие. Прилагам знание (умение и под.) или полагам, употребявам труд (усилие и под.) при извършване на някаква работа, дейност. Онова, което аз изпървом съм възприемал от тях [руските художници на словото] инстинктивно — .., аз го влагам съзнателно за основа на своите творения. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 36. Запасният капитан влагаше мъчителни усилия да държи бодро и стегнато пълната си фигура. Ем. Станев, ИК I и II, 254. Забелязъл съм, че когато човек не знае една работа, той се залавя с голямо усърдие с нея и влага излишно старание. Й. Радичков, НД, 28. Бозов вложи цялото си изкуство на следовател, който с обещания, заплахи и насилия умееше да постига целта си. К. Георгиев, ВБ, 49. Нашият колектив вложи много доброволен труд за благоустрояване на околните площи. // Прен. В съчет. със същ. душа, сърце, ум и под. и обикн. с прил. цял. Посвещавам, отдавам на нещо много (или всичката си) енергия, вдъхновение. Тя работеше добре в училището. По навик и без да влага в работата си цялата си душа, както преди, но децата не забелязваха това. Д. Талев, И, 622. И даваше не само труда на чудесните си ръце, но влагаше и ума, и сърцето. И работата излизаше хубава. С. Северняк, ОНК, 35. Какво остава от тия безкрайни или бързи часове, в които човек влага без остатък цялата си същност, когато всичко изгаря в часове на наслада или отчаяние? К. Константинов, СЧЗ, 121. Под звуците на барабани те [пигмеите] танцуват екзалтирано до късно през нощта, като влагат цялото си същество в танца. ВН, 1960, бр. 2707, 4.

4. В съчет. със същ., означаващи чувства. Проявявам някакво чувство при извършването на нещо. Виждаше се, че момчето влага много любов в работата си. Сп. Кралевски, ВО, 23. Председателят на съда — .. — водеше процеса справедливо. Той прочете молбите и на двете страни, без да влага пристрастие; запита страните желаят ли да се помирят. К. Калчев, СТ, 228. Той бе говорил тъй разпалено и във всяка дума бе влагал толкова чувство, толкова страст — .. — че когато свърши.., с изненада видя безразличието по лицата на двамата си събеседници. Ст. Дичев, ЗС I, 399-400.

5. В съчет. със същ. смисъл, подигравка, поука и др. Придавам, давам или внасям, вмъквам някакъв смисъл, поука и под. обикн. на или в нещо казано, написано или на някаква постъпка. Той просто искаше да се подиграе с виновника за всички свои страдания в казармата, без да влага някакъв по-дълбок смисъл в постъпката си. Св. Минков, Избр. пр, 28. Той [Костов] улови на свой ред барона под ръка и му каза приятелски, с вид на човек, който не влага никаква подигравка в думите си. Д. Димов, Т,

216. Пешо започна разказа — отначало малко неловко, но после сам се зарази от интереса, с който го слушаха, започна неусетно да влага повече тайнственост в случката, отколкото тя в същност имаше. П. Вежинов, СО, 63. Вий предполагате, че басня пиша / и влагам в нея тук поука висша! / Не съм помислял даже! Ем. Попдимитров, СР, 135. влагам се, вложа се страд. Написаха особени билетчета от едно до тридесет и шест; тези билетчета се вложиха в една шапка и който успя, грабна от шапката по един номер. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 71. Във всичко, във всяка работа трябва да се влага сърце. Ив. Димов, АИДЖ, 158. — Въпросът е там, че никоя банка не държи парите си в касите. Парите се влагат в акции, в търговия, в предприятия. Й. Йовков, ОЧ, 81.

Влагам в устата на някого нещо (някакви думи, фрази, мисли и под.). Книж. 1. Карам някого да изказва едни или други чужди думи, фрази, мисли и под. Геновска изкуствено влага в устата на героите изкуствени изрази и думи. С, 1951, кн. 5, 178. Скоро, много скоро тя разбра, че други влагаше тия смели и страстни изповеди в устата на простодушния продавач. Й. Йовков, ПК, 41. 2. Приписвам на някого едни или други думи, фрази, мисли и под. Княз Фердинанд не винаги е постъпвал като конституционен господар. Това първият министър трябваше да знае и да не влага в устата на княза фрази, които противоречат на действителността. Г. Кирков, Избр. пр I, 78.

Списък на думите по буква