ВЛАГОЀМНОСТ

ВЛАГОЀМНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Агрон. Влагозадържане, влагоемкост. Най-важният резултат от химическото изветряне е образуването на глината, която придава на изветрелите скали ново свойство — влагоемност.. Благодарение на него почвите задържат необходимата за виреенето на растенията вода. Осн. сел. стоп. VIII и IX кл, 7. Капилярна влагоемност. Хигроскопическа влагоемност.

Списък на думите по буква