ВЛАГОМЀР

ВЛАГОМЀР м. Техн. Уред за определяне влажността на въздух, почва, дървесина и др.

Списък на думите по буква