ВЛАГОСЪДЪРЖА̀НИЕ

ВЛАГОСЪДЪРЖА̀НИЕ ср. Спец. Количеството влага, съдържащо се в 1 м3 или 1 кг сухо вещество.

Списък на думите по буква