ВЛАГОУСТОЙЧЍВ

ВЛАГОУСТОЙЧЍВ, -а, -о, мн. -и, прил. Спец. Който не се променя, не се раз‑

рушава от въздействието на влагата. При съхненето на лака .. основата преминава в твърдо състояние и образува лаков филм. В зависимост от основното им предназначение лаковете се разделят на:.. покривни — създават на повърхността на изделието механично здрав и влагоустойчив филм.Ел. XI кл, 1965, 35.

Списък на думите по буква