ВЛАДА̀НИЕ

ВЛАДА̀НИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Владение (във 2 и 4 знач.). Исаак Нютон беше син на един прост стопанин, който работил на изполица едно малко владание (чифлик) в Линколншир. Й. Груев, СП (превод), 15. Всякой османский поданик, който е достигнал на 18 год. и има нечто владание в селото,.., става член на събранието, което избира мухтарите и старейшините. Лет., 1871, 90.

Списък на думите по буква