ВЛАДЀТЕЛ

ВЛАДЀТЕЛ, -ят, -я, зват. -ю, мн. -и, м. 1. Лице, което управлява, властва над държава, област, град. Иречек следва училище със синове на изтънчени аристократи, с бъдещи владетели на кралски тронове. А. Каралийчев, ПГ, 187. Чуха се заповеди: — Дайте път на всесилните владетели наши — царете. Елин Пелин, ЯБЛ, 108. Дори вътре в самата България — когато са нахлували турските пълчища — са се преследвали един друг ожесточено владетелите на отделните български области. Б. Пенев, НБВ, 3. Главният херой в тия песни е Крали Марко, владетелят на Прилеп. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 26. ● Обр. Тези кротки и замислени владетели на добруджанското небе [щъркелите] са свидетели не само на историята на нашето село, но и на многострадална Добруджа. И. Петров, НЛ, 42. Като слънце живея в лазурите / на покрова безоблачно син. / Аз съм бодър владетел на бурите,/ аз съм един. Хр. Ясенов, Събр. пр, 75.

2. Собственик, притежател на нещо, обикн. на едра собственост. Човекът, който показваше пътя, полуизвърнат, ѝ [на княгинята] каза, че владетелят на кулата, дес‑

пот Евтихий, е на лов за глигани. Ст. Загорчинов, ЛСС, 19. Владетелите на рудниците заключават с тях [затворниците] контракт в правителствените канцеларии и после ги изпровождат на онова място, на което произхождат работите. Знан., 1875, бр. 15, 237.

Списък на думите по буква