ВЛАДЀТЕЛНИЦА

ВЛАДЀТЕЛНИЦА ж. Остар. Книж. Владетелка. Както в Остиндия, така и в Америка, Англия изгонила французите из техни владения и останала владетелница на местата им. Знан., 1875, бр. 8, 125.

— От рус. владетельница.

Списък на думите по буква