ВЛАДЍКА

ВЛАДЍКА, -та, зват. -о, мн. -ци, м. 1. Само ед. Църк. Сан на висше духовно лице в православната църква (епископ, митрополит); архиерей. След седмица владиката Харитон ръкоположи Степан Чехов, даде му духовно име Стефан. Ст. Цанев, МБ, 226.

2. Църк. Духовно лице с такъв сан. В самия ден на празника имало литургия, откупена специално за еснафа; бивала извършвана от архиерей — владиката (ако имало в града), придружен с няколко свещеника. Ив. Хаджийски, БДНН I, 46-47. Негово високо преосвещенство търновският митрополит беше решил да обходи епархията си.. Хатипов го посрещна край града на кон, придружен от един старши и един конен стражар, и владиката влезе в К... обграден с конвой като важен арестант. Ем. Станев, ИК I и II, 247. Долната част на афреската представлява от двете страни на св. причащение,.., два реда отци на църквата,.., папи, владици, свещеници в положението на люде, които размишляват и разискват. К. Величков, ПССъч. III, 188. Нашето екзархийско началство разпрати по епархиите окръжни писма, с които пригласяваше секи владика да събере в митрополитския град сичките учители от епархията си на учителски събор. Ступ., 1875, бр. 7-8, 50. Когато владиката пее, поповете мълчат. Погов.

3. Само ед. Рел. Епитет на Бога. Пак се изправя горкият старец, затваря очи, скръства смирено ръце,.. и шепне от сърце: "Не изкушай раба твоего, владико господи!" Елин Пелин, Съч. I, 67.

4. Остар. Владетел, господар. И царьове, и князьове,.., дължни са да ся покоряват на законите.. Кога они не изпълняват тия условия,..; тогава не са вече бащи на своя народ, но стават независими владици, тирани. С. Радулов, НД (превод), 61-62. Главни градове в Англия: .. Дувр,.. Гастингс, при Лиманш, прочут по войната, която направила нормандский герцог Вилгелма, владика на Англия. Ив. Богоров, ВГД (превод), 113-116.

Вуйчо владика, имам (нямам). Разг. Близко влиятелно лице, на чиято подкрепа може да се разчита за постигане на нещо (имам). — Вас кой ви назначи тук на работа? — попита Шперлинг и ме погледна проницателно. — Вие сигурно имате вуйчо владика! Хр. Пелитев, ХО, 129. — Ти пък защо толкова си се отчаял? — Много просто, защото всеки от вас си има по някой и друг вуйчо владика, а пък аз си нямам никого! Д. Калфов, Избр. разк., 242. Небесен владика, владика на вселената. Ритор. Бог, небесен господар. — Цар съм аз от Бога положен и само на небесния владика сметка ще давам, не на тебе. Ст. Загорчинов, ДП, 258. Юпитер говори, сичките богове мълчат; .. като свършва речта си, владиката на вселената навожда глава — и този знак разтреперва цял Олимп! Т. Шишков, ТС (превод), 115.

Списък на думите по буква