ВЛАДИКУ̀ВАНЕ

ВЛАДИКУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Отгл. същ. от владикувам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква