ВЛАДЍЧЕСТВАМ

ВЛАДЍЧЕСТВАМ и ВЛАДЍЧ?СТВ?ВАМ, -аш, несв., непрех. 1. Книж. Властвувам, господствувам. Нима вие няма да изпитате никакво вълнение при едничката мисъл, че мургавата сбръчкана кожа на това лице,.., брадата и малките сплъстени мустаци, всичкото това тъй запазено лице са на същия оня фараон, който е пладичествувал преди повече от четири години? Ст. Кринчев, ЗР, 372.

2. Рядко. За владика — управлявам епархия; владикувам (Ст. Младенов, БТР).

Списък на думите по буква