ВЛАДЍШНИНА

ВЛАДЍШНИНА, мн. няма, ж. Диал. Владичина. Всяка година той [владиката] пращаше до общината по няколко писма и молеше почтително да му се праща владишнината, а преспанските общинари нито отговаряха на тия писма. Д. Талев, ПК, 37. "Те [фенерските владици] — с насилственно събирание на мухлясалата владишнина, със затваряние на наши училища и църкви,.., с наклеветвание, със заточавание на невинни български учители,.., и, най-после, с отравяние и убивание на български свещенници, Христовите лъжезаместници бързо вървят в сполуката на гнусното си послание". Пряп., 1903, бр. 28, 2.

— Други форми: владѝчнина (диал.) и владѝщина (остар. и диал.).

Списък на думите по буква