ВЛАДЍЩИНА

ВЛАДЍЩИНА, мн. няма, ж. Остар. и диал. Владичина. — Когато се сдобихме с владика,.., Наньо Чорбаджиева татко плати цялата владищина на селото... А. Страшимиров, А, 611. — За сиромаха има-няма хляб, той трябваше да си плати владищината: на калугерската софра не трябваше да липсова нито една сорта вино, нито една сорта сирене. Лет., 1872, 182. Един потрошингел има, той сал снове по селата, да яде пилета и кокошки и да сбира владищина. Ил. Блъсков, ЗК, 20.

— Други (диал.) форми: владѝшнина и владѝчнина.

Списък на думите по буква