ВЛАДУ̀ВАМ

ВЛАДУ̀ВАМ, -аш, несв., прех. и непрех. Остар. Владея; владам. Фанариотското духовенство го [народа] е потопило в едно толкоз дълбоко невежество, щото в разстояние на двайсет и шест години,.., той не може още да излезе от него... Чрез него фанариотите ни владуваха. СбПер. п II, 125. В двата периоди владували и други царие, затова съм изпълнил това разстояние с по двама владетели, както е в картината видно: между Аспаруховий ангел водител и Крума, също и от него до Бориса. Н. Павлович, РК, 3.

Списък на думите по буква