ВЛАЖНЀЕНЕ

ВЛАЖНЀЕНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от влажнея.

Списък на думите по буква