ВЛАЖНИНА̀

ВЛАЖНИНА̀ ж. Остар. Влага. Ако би да ся пореже чловек, или да си убоде кожата кога дере животно, то той трябва веднага да умие с чиста вода ръката и да я връже с нещо, което не пуща да мине влажнина. НКАФ (превод), 101.

Списък на думите по буква