ВЛА̀ЖНИЧКО

ВЛА̀ЖНИЧКО. Нареч. от влажничък; малко влажно. — Какво, влажничко е навън, май, а?.. — Влага — да ръждясаш! — Сякаш се е повредила чучурката на небето. ВН, 1964, бр. 4110, 4.

Списък на думите по буква