ВЛА̀ЖНИЧЪК

ВЛА̀ЖНИЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. Умал. от влажен; малко влажен.Още през време на вършитбата поради проливните дъждове голяма част от житото било влажничко. Ст. Даскалов, СЛ, 62.

Списък на думите по буква