ВЛА̀ЖНОСТЕН

ВЛА̀ЖНОСТЕН, -тна, -тно, мн. -тни. Спец. Прил. от влажност (във 2 знач.). Влажностно влияние. Влажностни условия.

Списък на думите по буква