ВЛАКНО̀

ВЛАКНО̀, мн. -а̀, ср. 1. Непресукана нишка от вълна, памук, коприна и под. В районите на средната и северната зона .. отглеждат лен-дългунец (..), който дава дълго, тънко влакно. Бтн V и VI кл (превод), 138. Овцете от тази порода [меринофлайш] ,.., трябва винаги да са в добро телесно състояние,.. Такива животни са по-здрави и по-устойчиви на заболявания и, най-важното, дават по-висока продукция доброкачествена вълна със здрави влакна. Пр, 1953, кн. 1, 27. Бръмчете, мои пъргави вретена, / от златните копринени влакна / да изтъчеме гиздава премена / за всички в нашта хубава страна. ВН, 1953, бр. 307, 1.

2. Спец. Обикн. мн. Нишки от всякакъв вид (естествени, изкуствени или синтетични), които служат като суровина за производство на текстилни изделия. Воеводов се изправи зад бюрото си и помоли присъствуващите да му оказват помощ и да помислят с какви възможности и средства биха могли рязко да увеличат производството на полиестерни влакна. А. Михайлов, ДП, 7-8. Изкуствени влакна. Синтетични влакна. Целулозни влакна. // Само ед. Събир. Много нишки от един и същи вид, които служат като текстилна суровина. Осигурява се също така и изкупуването на памучното влакно на справедливи, предварително определени цени. ОФ, 1950, бр. 1716, 2. От 1 куб. метър дървесина се получават около 200 кг целулоза, от която пък се получават около 180 кг изкуствено влакно. ВН, 1958, бр. 2051, 4.

3. Диал. Косъм от човек или животно. По-силен руменец заливаше страните ѝ и често пъти в лъчите на светлината размотани от косата ѝ влакна блещяха като златни жици. Й. Йовков, ВАХ, 55.[Агоп],.., като си разгърди дочената риза, зачеса с две ръце буйните влакна под нея, които се сплитаха на ситни къдрици. Ст. Чилингиров, ХНН, 155. Останалите оредели влакна по главата му се бяха разбъркали и му придаваха жалък вид. К. Калчев, ДНГ, 111. Косата му бе рядка и над слепите очи бе зела да се прошарва с бели влакна. Т. Влайков, ПСп, 1890, кн. 34, 37. Кравата има дебела кожа и влакна; овцата има по-тънка кожа, а по-дълговласа вълна. П. Р. Славейков, ПЧ, 14.

4. Спец. Дълга нишка, на която се прикачва кукичката на въдица. Натопихме влакната на въдиците в най-дълбокия вир. Една огромна пъстърва заплющя на студените камъни. А. Каралийчев, С, 22. Едрата риба силно повлече наляво, после рязко смени посоката и потърси спасение в подмола. Влакното се изопна, звънна като струна и се събра на кълбо в ръцете му. А. Мандаджиев, ОЩ, 86. — Ето! Английска въдица, с влакно от японска коприна! Заповядай. Д. Калфов, КР, 14.

5. Анат. Междуклетъчно образувание в тъкан на човешки или животински организъм, което придава на тъканта здравина или е неин основен структурен елемент. Мускулно влакно. Нервно влакно.

6. Бот. Клетка от растителна тъкан с удължена вретеновидна форма и силно задебелени целулозни или вдървенели стени.

7. Бот. Снопче от такива клетки, което придава здравина на растителните органи.

Без да ми падне влакно от главата. Диал. Без да пострадам ни най-малко, без ни най-малка щета за мене. Вися на влакно. Диал. Намирам се в много опасно положение, изложен съм на смъртна опасност или унищожение. Животът на влакно / виси ли и не знай човек де да се дене, / тук дойдеш и намериш облекчение. К. Христов, ЧБ, 111. До влакно. Диал. Без остатък, напълно, съвсем. Светеха дори от радост и изпразнените турски махали с къщя без врати и прозорци, без стъкла и черчевета, ограбени и оголени до влакно... Ив. Вазов, БП, 130-131. Не пада / падне влакно от главата ми. Диал. Оставам напълно невредим, здрав; никак не пострадвам, не ми се случва нищо неприятно. — Бунтуват се! Против кого? Против царя, против баща си и доброжелателя, който ни пази като двете си очи, влакно да не ни падне от главата... Ив. Вазов, Съч. XXIII, 192. И нека знае се: не ще влакно да падне / от техните глави, ни ще останат гладни. К. Христов, ЧБ, 374. Не свалям / сваля (не бутвам / бутна) влакно от главата на някого. Диал. Оставям някого невредим, не му причинявам никакво зло. Ни<то> на влакно. Диал. Никакъв, ни най-малък. Нито на влакно грижа нямам, разбираш? Ив. Вазов, Съч. VIII, 24. Ни<то> на едно влакно. Диал. Никак, ни най-малко. — Не съм виждал такъв човек. Не ти дава да мръднеш нито на едно влакно — оплакваше се дърводелецът, но и се боеше от Клинче, чудеше му се. Д. Талев, ЖС, 367.

Списък на думите по буква