ВЛАС

ВЛАС, вла̀съ̀т, вла̀са̀, мн. вла̀си и вла̀сове, м. 1. С мн. власи. Остар. и диал. Косъм от човек или животно. Той беше момче със светли и умни очи, с лице, обрасло с лек пух от власи. Ив. Вазов, НО, 19. Аз навеждам виновно глава, но забелязвам, че строгостта на татя е смесена с една лека усмивка, която се прикрива в белите власи на лицето му. Ст. Чилингиров, ХНН, 20. В Айя-София Селим Ходжа е доведен голо‑

брадо момче — сега дългата му брада и пристриганите му пожълтели от тютюна мустаци прошарят наполовина бели власи. П. Тодоров, И II, 26. Наречени ся [капилярните явления] тъй, защото те най-лесно ся забележват в твърде тънки тръбици, диаметърът на които е малък колкото един косъм (влас). И. Гюзелев, РФ, 93-94. // Само ед. Събир. Диал. Космите по тялото на животно. Вдигнало влас като кадифе. Н. Геров, РБЯ I, 134.

2. С мн. власи. Само мн. Поет. Коса на човек. Когато чудната звезда изгря на небето и позлати белите власи на мъдреците, тревога нахлу в тъмната душа на Ирода. А. Каралийчев, В, 103. Зад бледината на лицето и прошарените власи,.., се крие нявгашна хубост. Ст. Даскалов, СД, 233. Веднаж во тоя замък отбиха се певци, / едина с бели власи, друг с златни къдърци. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 37. Кога той яви се, сички / на крака станаха / и пред белите му власи / с почит замълчаха. Ив. Вазов, Съч. IV, 31.

3. С мн. власове. Диал. Продълговато снопче от добре обработена на дарак вълна, приготвена за къделя. Председателят Киро Донин, син на Дона Влачарката, която източваше от изпраните руна най-хубавите власове в селото, не се засягаше от злите езици. Съвр., 1974, кн. 2, 273. Тя беше вдигнала тоя пласт [сено] .. Жените влачеха купчините и ѝ ги подаваха и тя ги наслагваше като власове. Ст. Даскалов, ЕС, 15.

4. Само ед. Събир. Диал. Тънки влакна по повърхността на вълнена тъкан и др. Убавата пран [прахан] требва да има влас. БД I, 187. Одеялото е с влас и топли.

5. Само ед. Събир. Диал. Реси на растение (Н. Геров, РБЯ).

6. Само ед. Диал. Някои заболявания при овцете и др. преживни животни, причинени от паразитни нишковидни червеи. Имаме едно шиле болно от влас.

Списък на думите по буква