ВЛАСА̀Т

ВЛАСА̀Т, -а, -о, мн. -и, прил. Диал. 1. Влакнест (във 2 знач.). Гусларят беше стар, но държелив, с дълги бели къдри, които падаха на откритите му власати гърди. Ст. Загорчинов, ЛСС, 26. Ламбата осветляваше едната половина на Стаменковото дебело, власато, флегматично лице. Ив. Вазов, Съч. XXVI, 88. ● Обр. Влажни, власати облаци от един-два дена мълчаливо се гонеха по небето. Ил. Волен, МДС, 166.

2. За вълна — който е с дълги, прави и твърди влакна. Власато руно. (Н. Геров, РБЯ).

3. За вълнена тъкан и др. — който е с влас, с тънки влакна по повърхността; мъхест, власест,власист. Власато халище.

Списък на думите по буква