ВЛАСА̀ТКА

ВЛАСА̀ТКА ж. Бот. Род многогодишни тревисти растения от семейство житни, които имат цветове, събрани в рехава метлица с плоски или четинести листа и са едни от най-добрите фуражни растения. Festuca. В ливадите започва да цъфти медночервената рехава власатка. Ем. Станев, ЯГ, 81. Едно от най-ценните ливадни растения е тимотейката,.. По пасищата и из ливадите се среща още полевицата, власатката и др. Бтн VI кл, 136.

Списък на думите по буква