ВЛАСЀЦ

ВЛАСЀЦ, мн. -сцѝ, след числ. -сѐца, м. Диал. Умал. от влас (в 1 знач.).

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква