ВЛАСЀЯ

ВЛАСЀЯ СЕ, -ѐеш се, мин. св. влася̀х се, прич. мин. св. деят. влася̀л се, -а се, -о се, мн. власѐли се, несв., непрех. Държа се и се чувствам като влах, макар че не съм такъв по произход; влася се, влаша се.

— От Вл. Георгиев, и др., Български етимологичен речник, 1971. — Друга форма: влашѐя се.

Списък на думите по буква