ВЛАСООБРА̀ЗНОСТ

ВЛАСООБРА̀ЗНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Отгл. същ. от власообразен. // Капилярност. Цеви, в които водно тяло ся изкачва само по-високо от равнината си или ся запира по-долу от нея, наричат ся власообразни .. Силата, която производи тия явления, наречена е власообразност. Н. Геров, ИФ, 184.

Списък на думите по буква