ВЛА̀СТВАНЕ

ВЛА̀СТВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от властвам; властвуване.

Списък на думите по буква