ВЛАСТЀЛСКИ

ВЛАСТЀЛСКИ, -а, -о, мн. -и. Старин. Поет. Прил. от властел; властелински. Ето конник препуска към нас от кулата. "Кои сте вие, какви сте? Как смеете да газите властелска земя?" — вика той на гръцки отдалеко и ругае. Ст. Загорчинов, ДП, 300. Богомилът се придръпна на стола си, .. — Не съм забравил аз властелската тояга! Д. Талев, С II, 52.

Списък на думите по буква