ВЛАСТОВ

ВЛАСТОВ, -а̀, -о̀, мн. -и, прил. Книж. Който е свързан с власт. Партията ще бъде заплашена от появата на нов властови център извън нея. С, 2001, бр. 181, 3. Много хора ще напуснат партията, след като напуснат властовите постове, които имаха през последните четири години. С, 2001, бр. 183, 2.

Списък на думите по буква