ВЛАСТОГО̀НСКИ

ВЛАСТОГО̀НСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който е свързан с властогонец и с властогонство. Царската диктатура маневрираше не без изкуство между властогонския устрем на партийните течения и очаквателната неподвижност на безпартийния масив. Д. Казасов, ВП, 585.

Списък на думите по буква