ВЛАСТУ̀ВАНЕ

ВЛАСТУ̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от властувам; властване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква