ВЛАСТЧЍЦА

ВЛАСТЧЍЦА ж. Умал. от власт. "Колко комунисти пречукахме, а на такива грешници косъм от главата не бутнахме!" — стисна в безсилие юмруци околийският началник .. "Ех, втори път да ми падне властчицата, тогава да разберат те, ама!" Г. Караславов, ОХ IV, 211. — На правния министър запитвания правят. / — Защо? — Мари човекът / видял властчица днеска / и като всички рекъл / да разбере от нея. Хр. Радевски, Избр. пр II, 218.

Списък на думите по буква