ВЛАСЦЍ

ВЛАСЦЍ, само мн. Диал. Съзвездието Плеяда; Квачка. Та си зе книга съновника, / .., / лепа си ѝ сънки разказала: / — Фала, рече, царице Елено, / що слънце на небе замрачи, / това ни са царство привършило! / Що па Власци в Влашко зайдоше, / наши деца там ке забегнат! Нар. пес., СбНУ ХLIII, 269.

Списък на думите по буква