ВЛА̀СЯ̀

ВЛА̀СЯ̀ СЕ, вла̀сѝш се, мин. св. вла̀сѝх се, несв., непрех. Рядко. 1. Ставам влах; порумънчвам се (Ал. Дювернуа, СБЯ).

2. Власея се, влашея се. Г. Петрович говори, че българете обичат да са власят и че само в последньото време са захванале да ценят своята народност и да не крият своето произхождение. Знан., 1875, бр. 6, 95.

— Друга форма: вла̀ша̀ се.

Списък на думите по буква