ВЛА̀ША̀

ВЛА̀ША̀ СЕ, вла̀шѝш се, мин. св. вла̀шѝх се, несв., непрех. Рядко. Влася се.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква