ВЛАШЀЯ

ВЛАШЀЯ СЕ, -ѐеш се, мин. св. влаша̀х се, несв., непрех. Власея се; влася се, влаша се. — Македонски, слушай Попът каква сатира е написал за Петреска. — За Петрова ли, дето се влашей? Ив. Вазов, Съч. VI, 53.

Списък на думите по буква