ВЛЀГВАМ

ВЛЀГВАМ, -аш, несв.; влѐгна, -еш, мин. св. -ах, св., непрех. Диал. Влизам. Ако се научат, че в някоя къща имало лехунка жена, русалиите тамо не влегват. К. Шапкарев, Р, 14.

Списък на думите по буква