ВЛЀГВАНЕ

ВЛЀГВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от влегвам; влизане.

Списък на думите по буква