ВЛЕДЕНЯ̀ВАМ

ВЛЕДЕНЯ̀ВАМ1, -аш, несв.; вледеня̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Превръщам в лед или покривам с лед нещо; смразявам, вледявам. Студ земята вледенил, / сняг на преспи я покрил. Елин Пелин, ПБ, 141. Гора юнаку говори: / .. / Зимни ми вихри повяха, / .. / Бели ме преспи покриха, / покриха и вледениха. Ем. Попдимитров, ПМ, 61. ● Обр. Шах Джехан в златна Агра живял. / Имал млада жена като пролет. / .. / Но дошла у дома им смъртта, / вледенила прекрасното тяло... Мл. Исаев, ЯД, 87. А млада, толкоз млада тя е още! / .. / Но с дъх отровен фабриката хладна / погуби свежи младини / и ето: вече хищница нещадна / челото в смъртен полъх вледени. Хр. Смирненски, Съч. I, 49.

2. Прен. Правя някой да усеща болезнено силен студ, да измръзне, да премръзне от студ; вледявам. Тази година дори и Малък Сечко се е отказал от своите древни права да властвува по деретата и баирите, да замита пътищата и да вледенява хората... Н. Стефанова, РП, 127.

3. Прен. Правя някой или нещо да замре, да се скове от страх или ужас; смразявам, вледявам. Николина тичаше, .. с подкосени крака, с пресъхнало гърло. Вледеняваше я всеки звук, всяка трепнала сянка. Г. Райчев, ЗК, 89. Той сви устни и я изгледа с презрение, което можеше да вледени човека. А. Гуляшки, МТС, 150. Само шейхът Шабан Шебил не пляскаше. Застанал бях откъм здравата му ръка, та не се виждаше, че е еднорък, и страшната му неподвижност ме вледеняваше. А. Дончев, ВР, 255. вледенявам се, вледеня се страд.

ВЛЕДЕНЯ̀ВАМ СЕ несв.; вледеня̀ се св. непрех. 1. Ставам на лед; замръзвам, вледявам се, вледенявам2. Ботушите на бойците се вкоравиха и замръзнаха .. набитият под налчетата сняг замръзна, вледени се. П. Вежинов, ЗЧР, 50. Невена притисна към тялото си болното дете и ако се осмелява да иска нещо, то е: цялата топлина от тялото ѝ да се прелее в детето и то да живее, и да живее много дълго, и да живее много щастливо, а тя самата да се вледени от студ. В. Пламенов, ПА, 50.

2. Прен. Усещам болезнено силен студ; измръзвам, премръзвам; вледявам се, вледенявам2. Чаках дълго автобуса и се вледених.

3. Прен. Движенията ми, мисълта ми, волята ми замират, сковавам се от страх или ужас; смразявам се, вледявам се, вледенявам2. И тогава тя се вледеняваше от ужасната мисъл. Пепо е мъж. А като че ли беше вчера — той е бебе, дете, генералшата млада и жизнерадостна, влюбена в себе си, в живота, а генералът, напет и красив капитан. В. Нешков, Н, 417. — Не се озъртай! — скръцна със зъби Гошо. Драган се вледени. Б. Болгар, Б, 223.

Вледенявам / вледеня кръвта на някого. Предизвиквам силен страх, ужас у някого; силно го изплашвам. Усещаше [Тонев] тялото си все тъй бездейно, обезсилено от болестта и глада. — "Малария! — тази мисъл вледени кръвта му. — И то сега, тъкмо сега..." П. Бобев, К, 12. Кръвта ми се вледенява / се вледени. Обзема ме силен страх, ужас; уплашвам се, ужасявам се. Защо не пише Кирил? .. Болен ли е? Ранен ли е? Или... или нещо по-лошо е станало? Той не смееше да го назове, но чувствуваше как при тази мисъл кръвта му мигом се вледеняваше. Г. Райчев, В, 34.

ВЛЕДЕНЯ̀ВАМ

ВЛЕДЕНЯ̀ВАМ2, -аш, несв.; вледенѐя, ‑ѐеш, мин. св. вледеня̀х, прич. мин. св. деят. вледеня̀л, -а, -о, мн. вледенѐли, св., непрех. Рядко. Вледенявам се. Той хвана желязната пръчка на прозореца, напрегна сили и цялата рамка остана в ръцете му. Той я пусна долу и се вмъкна в стаята. Гърбуна вледеня. Д. Немиров, Д № 9, 86. И в тез очи на двата врагове / безмлъвно, сякаш, бяха вледенели / омразите на цели векове / и яростта на две истории цели. Ив. Вазов, Съч. V, 34. Вледенявам от студ.

Списък на думите по буква