ВЛЕДЕНЯ̀ВАНЕ

ВЛЕДЕНЯ̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от вледенявам1 и от вледенявам се; вледяване.

ВЛЕДЕНЯ̀ВАНЕ

ВЛЕДЕНЯ̀ВАНЕ2 ср. Рядко. Отгл. същ. от вледенявам2.

Списък на думите по буква